EKN

958 Broadview Ave., Suite 101
Toronto, Ontario
M4K 2R6
Canada
(416) 465 2219

EKN ESTore on nüüd avatud!

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN), asutatud 1951, on organisatsioon, mis koosneb 25-st valitud ja 1-st ex-officio liikmest.

Kõik Kanada valitsuse kolm taset (föderaal, provintsi ja linnavalitsus) ja ka Kanada eestlased tunnustavad EKNi Kanada eesti ühiskonna esindajana.

Enne 1991 sündmusi Eestis, suunas EKN oma töö Eesti vabaks saamisele, endise NSVL inimõiguste rikkumiste esile toomisele ja Kanada eesti ühiskonna kultuurilisele tegevusele.

Pärast Eesti taas-iseseisvumist nihkus EKNi siht Kanada-Eesti vahelisele kultuuri, majandus ja muude sidemete arendamisele. EKN mängib samuti tähtsat rolli Kanada eesti ühiskonna kultuuri elus hoidmises, korraldades mitmeid üritusi, kongresse ja koosolekuid.

EKN aitab oma tegevusega kokku viia Kanada ja Eesti äriinimesi, õpilasi ja mitmete huvigruppide esindajaid ning abistab kohalikke organisatsioone raha taotlemisega Kanada valitsuselt.